top of page

Fundacja została powołana w 2014 roku, jako efekt pasji do muzyki i sztuki oraz chęci wspierania działań edukacyjnych dla młodzieży.

Głównym celem Fundacji Art Evolution jest inicjowanie wszelakich inicjatyw kulturalnych na polu artystycznym i edukacyjnym, w tym przede wszystkim:

  • warsztatów i kursów muzycznych

  • koncertów

  • wydarzeń artystycznych

  • przełamywania barier dla artystów z niepełnosprawnościami

Przez lata Fundacja:

  • przeprowadziła kilka edycji Międzynarodowych Warsztatów jazzowych "Jazz Camp Jaworki"

  • była inicjatorem i organizatorem wielu koncertów w Polsce i za granicą

  • realizowała szereg zadań publicznych

  • angażowała się w promocję polskiej muzyki jazzowej za granicą 

  • wspierała promocję małopolski w innych krajach Europy

Zarząd fundacji:

Piotr Wyleżoł - prezes Zarządu fundacji

Magdalena Kasperska - wiceprezes Zarządu

Paweł Koźmiński - wiceprezes Zarządu, księgowość

Statut fundacji:

bottom of page